Werkwijze

Enige bijstand zal altijd pas van start gaan na het intakegesprek. Tijdens dit kosteloze kennismakingsgesprek op mijn kantoor in Spijkenisse kunt u uw probleem aan mij voorleggen waarna we de verschillende mogelijkheden kunnen bespreken. Op dat moment zal ik ook uitleg geven over de kosten van mijn dienstverlening. Daarbij zal bekeken worden of er wellicht een vergoeding via een rechtsbijstandsverzekering dan wel gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk is. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, is de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) te raadplegen.

Voor het maken van een afspraak voor dit gesprek kan telefonisch contact worden opgenomen dan wel het contactformulier op deze website worden gebruikt.

Natuurlijk kunt u mij altijd bellen bij eventuele ragen. Mocht ik niet bereikbaar zijn, dan kunt u bij mijn secretaresse een terugbelverzoek neerleggen. Ook kunt u mij alvast een email toezenden op info@baltazaradvocatuur.nl.