Rechtsgebieden en werkwijze

U kunt bij mij terecht voor echtscheidingen, ontbindingen van een geregistreerd partnerschap, beëindiging van samenleving, alimentatiezaken, gezag- en omgangsgeschillen, het opstellen van een ouderschapsplan, boedelscheidingen, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, pensioenkwesties, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Natuurlijk heb ik mij als advocaat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor voornoemde rechtsgebieden geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Een oplossing in gezamenlijk overleg, via mediation of overleg met de andere partij, heeft vaak de eerste voorkeur. Als het niet mogelijk is om er samen uit te komen, kan in overleg een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank worden opgestart.

De verschillende mogelijkheden kunnen in het kosteloze kennismakingsgesprek worden besproken. Op dat moment zal ik ook uitleg geven over de kosten van mijn dienstverlening. Daarbij zal bekeken worden of er wellicht een vergoeding via een rechtsbijstandsverzekering dan wel gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk is. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, is de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) te raadplegen.

Voor het maken van een afspraak voor dit gesprek kan telefonisch contact worden opgenomen dan wel het contactformulier op deze website worden gebruikt.