Advocaat

Als advocaat behandel ik vele zaken betreffende het personen- en familierecht. U kunt bij mij terecht voor echtscheidingen, ontbindingen van een geregistreerd partnerschap, beëindiging van samenleving, alimentatiezaken, gezag- en omgangsgeschillen, het opstellen van een ouderschapsplan, boedelscheidingen, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, pensioenkwesties, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Als gespecialiseerd familierechtadvocaat heb ik een ruime ervaring in de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht en bied ik u naast een gedegen kennis van de relevante wetgeving en jurisprudentie ook de nodige ondersteuning in de moeilijke periode waarin de meeste van mijn cliënten zich bevinden. Daarbij zal ik u indien nodig doorverwijzen naar andere professionals.

Natuurlijk heb ik mij als advocaat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor voornoemde rechtsgebieden geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Als advocaat in het personen- en familierecht zal ik altijd proberen om u te helpen er alsnog met uw ex-partner uit te komen. Indien uw ex-partner ook een advocaat heeft, zal bij voorkeur een viergesprek worden gepland waarbij we proberen of er goede afspraken kunnen worden gemaakt. Indien het niet mogelijk zou zijn om deze afspraken te maken, zal het geschil aan de Rechtbank worden voorgelegd. In deze procedure ‘op tegenspraak’ zal de Rechtbank de benodigde beslissingen nemen maar zal natuurlijk ook gedurende de procedure in de gaten worden gehouden of enige overeenstemming alsnog mogelijk is.

In elk geschil zal ik met de specifieke cliënt bepalen welke wegen zullen worden bewandeld. Alleen met volledige instemming van die cliënt zal enige procedure of overleg worden opgestart.